Polymex P-2021 Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi Boyası

İki bileşenli, solventli epoksi reçine esaslı, 450°C sıcaklığa dayanıklı boya. İçerdiği ısıya dayanıklı pigmentler sayesinde 450°C sıcaklığa maruz kaldığında yumuşama ve kararma görülür ancak alev almaz. Epoksi Reçine ve Silikonlu Çinko Fosfat  Reçine Esaslı, antimon trioksit katkılı, özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Silikon reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden örtme gücü çok yüksek son kat Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi  boyasıdır.

Category:
Polymex P-2021 Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi Boyası

Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası Beton ve ahşap yüzeylere mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama dökülme kabarma yapmaz. Binaların iç kısımlarında her türlü duvar ve ahşap yüzeylerde. Özellikle Yangın merdivenlerinde Çelik yapılarda, hastana, okul, havaalanı gibi yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde uygun bir şekilde 2 kat uygulanır. Ateş yâda ısı kaynağı Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası ile boyanan yüzeylere temas ettiğinde, film tabakası ana alt yüzeye ısı ve kütle transferini keser. Yanan malzemelerin bitmesiyle birlikte yangında sonlanmış olur. Hiçbir şekilde alev taşımaz. Yangın sırasında 5 dakika yanan bir malzeme Polmex-20031 ile boyandığında bu süre 2 saatleri bulur Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası.

YANGINA TEPKİ DENEYİ

Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası:TSE İstanbul Ex Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen Yangın Dayanımı Deneyleri sonucu Sınıflandırma TS EN 13501-1:2013 standardına göre Sınıfı: B S1 d0 (1 mm kalınlığında saç levha üzerine yapılan 25 µ kalınlık uygulama ile)’dır. Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi  boyası

Kullanım Alanları:

Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası :Yüksek ısı ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanır. Baca, fırın ve motor Saç Çelik binaların yüzeylerinin boyanmasında kullanılır. Yeni tatbik edilecek yüzeylerin çok iyi temizlenmesi gerekir. Tatbikatta ince bir kat atılıp üzerine ikinci kat atılırsa daha iyi sonuç alınır. 450 oC’ a kadar ısıya mukavemet göstermektedir. Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi  boyası

Pasif sistemlerin aktif sistemlerden farkı herhangi bir tetikleyiciye ihtiyaç duymaksızın çalışmalarıdır. Yangına dayanıklı kapılar, bariyerler ve yapısal çeliğin korunması gibi.  Pasif sistemlerin çalışması yangın sırasında kendiliğindendir. Örneğin, yapısal çeliği koruyan bir boya yangın sırasında şişerek çelik üzerinde bir yalıtım tabakası oluşturur ve bu tabaka ısının çeliğe ulaşmasını geciktirir. Isıya Dayanıklı Yağlı Boyası

 Yangın Geciktirici Boya Nedir ?

Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası Yangın geciktirici boyalar görünüm olarak normal boyalara benzerler. Ortam sıcaklığında stabildirler. Ancak yangın sırasında bir dizi kimyasal reaksiyon sonucu uygulanma kalınlıklarının 3 – 4 katı kadar şişerek çelik üzerinde bir yalıtım tabakası oluştururlar.

Isıya Dayanıklı Yağlı Boyası boşluklu ve dolu gövdeli kolonlarda 30 dakikaya kadar EN-13381’e göre test edilmiş ve başarılı olmuştur. Çelik eleman üzerine uygulanacak boya kalınlığı yapılan testlerden alınan veriler ışığında şu değerlerin bilinmesi ile hesaplanabilir: Yangın Geciktirme Süresi (30 dak.- 180 dak.) Isıya Dayanıklı Yağlı Boyası Yangın geciktirici boyanın amacı ısının çeliğe geçmesini engellemek olduğu için, yangın sırasında boyanın bozulması ile meydana gelen yalıtım tabakasının da çelik yüzeyden ayrılmaması önemlidir. Çelik yüzeyine tutunmayan boya yalıtım görevini yapamayacaktır. Ayrıca boyanın sıcaklık sırasında baş etmesi gereken en büyük problemlerden biri de çelik üzerinde, sıcaklıkla meydana gelen deplasmanları tolere edebilmesidir. Astar yangın geciktirici boyanın çelik yüzeyle arasındaki tabakadır. Astar artan sıcaklıklarla beraber yüzeyden ayrılırsa, üzerindeki yangın geciktirici boya da ayrılacak ve boya görev yapmayacaktır. Bu yüzden mutlaka üretici firma onayı olan astarları kullanılmalıdır.   Son kat yağlı boya ise yangın geciktirici boyayı dış etkenlerden korumak için gereklidir. Ayrıca dekoratif renk de son kat boya ile verilebilir.   yangın geciktirici yağlı boya, 450 oC limit sıcaklığa göre değerlendirildiğinde EN 13381’e göre 1 saat yangını geciktirebilmektedir. 450 oC limit sıcaklığa göre değerlendirildiğinde EN 13381’e göre 1 ½ saat yangını geciktirebilmektedir. 1 ½ saat çelik üzerinde boya kalabilmektedir. Boya bu özellikleri ile Dünya’daki en gelişmiş ürünler arasında yer almaktadır. Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi  boyası.

Yangın Geciktirici Boyalar Ne İşe Yarar ?

Yapısal çeliğin korunması için yangın geciktirici boyalar üretmektedir. Yangın sırasında ortam sıcaklığı birkaç dakika içerisinde 20oC’dan 1000oC’a çıkabilmektedir. Sıcaklığın yükselmesi yapının taşıyıcısı olan çeliğin sıcaklığının da artmasına sebep olur. Çelik yüksek sıcaklıklarda mukavemetini yitirir.600.oC derecede çelik taşıma gücünün yarısını yitirir. 855.oC’dan sonra taşıyıcı çelikte burkulmalar başlar. Bu noktadan sonra yapı ani çökmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye’de mevcut yangın yönetmeliği taşıyıcı çelik üzerinde mutlaka 600.oC geçmeyecek şekilde TSE veya EN standartlarına göre test edilmiş malzemelerle koruma istemektedir. Bu derecelerde kullanılmaz.

Tipi     TS EN 13501-1 Nisan 2013 Çizelge 1 B S1 d0 Sınıfı kriterlerine uygundur.

Renk  :  RAL renkleri

Görünüm   : Yarı Parlak

İnceltici  : Epoksi Tiner

Ağırlıkça Katı Madde,:  %   65

Yoğunluk   : 1,50 g/cm³

Sarfiyat  :  Sarfiyat tablosuna bakınız.

Ambalajı  :16 kg A Bileşeni + 4 kg B bileşeni:Toplam 20 kg

Alevlenme :Noktası >85 °C

Karışım Oranı: 4 / 1

Uygulama Yöntemleri :  Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca

Karışım Ömrü  İ 1 saat / 25°C

Raf Ömrü :  1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi :  6 saat/25 °C

Kuruma Süresi :  12 saat/25 °C

Mekanik Mukavemet : 7 gün

Ekipman Temizliği : Epoksi Tiner

Isıya Dayanıklı Yağlı Boyası  uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından tamamen temizlenmelidir ve zımparalanmalıdır. Kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5 oC üzerinde olmalıdır. Uygulama püskürtme Airlas ve ya Rulo ile olmalıdır. Astar kat uygulandıktan en az 2 saat sonra uygulamaya geçilmelidir.Herkat uygulaması 20-25 mikron kalınlık yapmaktadır uygulama 1 kat astar 2 kat Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası olarak uygulanmalıdır.

Yangın Geciktiriciye Neden İhtiyacımız Var?

Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası Tüm yangın geciktirici sistem ve malzemelerin amaçları öncelikle yangının ve dumanın yayılmasını önlemek ve binanın içerisinde bulunan insanların emniyetli bir şekilde binadan çıkmalarını sağlamak, daha sonra da yapının bütünlüğünü korurken komşu yapılara yangının yayılmasını engellemektir. Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tavsiyeleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatlarında belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının havalandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır.

Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir.  Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenmelidir. Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi  boyası.

Ayrıca ürünün uygulanması, yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. Polymex- Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası

GÜVENLİK UYARILARI
S2: Çocuklardan uzak tutunuz.
S3/7/9: Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
S24/25: Göz ve deriye temastan kaçının.
S46: Yutma ve içme halinde derhal doktora başvurun.
S51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışın.

TEHLİKE UYARILARI
R10: Alevlenebilir.

Sorumluluk

POLYMEX KİMYA San. Ve Tic. bu bilgi föyünde verilen teknik bilgiler ve ürünün kalitesinden sorumludur. Bunun dışında ürünün kullanılması ile ilgili doğabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçlardan POLYMEX KİMYA San. Ve Tic. sorumlu tutulamaz. Bu teknik belge yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (10/2023) Polymex- Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası

 

Polymex Kimya San. ve Tic. ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Bu konudaki değişiklikler POLYMEX KİMYA San. ve Tic. tarafından kullanıcıya bildirilecektir. Yanmaz Isıya Dayanıklı Epoksi  boyası. Ürün yanıcı madde niteliğinde olup, ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır. Polymex- Isıya Dayanıklı Yanmaz Epoksi  boyası

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Sorry, no attachment available !
architeck-subscribe-image
Subscribe to Our Mailing List
Be aware of all the campaigns and innovations
en_USEnglish